19 Mar 2018

GIAO LƯU VĂN HÓA

ABOUT EVENT

Hàng năm vào tuần thứ 2 của tháng 3, trường Nhật ngữ Giang Anh tổ chức lễ hội Giao lưu văn hóa Nhật Bản. Đây là một hoạt động thâm niên được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa Nhật Bản tới người dân và giới trẻ Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ ngoại giao và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước

EVENT SPEAKERS

  • NGUYỄN DUY ANH
    Giám đốc điều hành GAG

    NGUYỄN DUY ANH

    Social Links

EVENT LOCATION

Registration for : GIAO LƯU VĂN HÓA

Đăng ký ngay

Share This Event