THÁNG 4

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 4

 • Lễ nhập học khóa học 2 năm
 • Lớp an toàn giao thông
 • Trung tâm phòng chống thiên tai

THÁNG 5

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 5

 • Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
 • Lễ hội Dontaku Hakata
 • Buổi dã ngoại đón học sinh mới

THÁNG 6

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 6

 • Kỳ thi thử năng lực tiếng Nhật

THÁNG 7

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 7

 • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật đợt 1
 • Lễ hội Hakata Gion Yamasaka
 • Lễ hội Nagasumi

THÁNG 8

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 8

 • Nghỉ hè
 • Làm đơn xin dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật

THÁNG 9

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 9

 • Cuộc thi thuyết trình (Học sinh khóa tháng 4)

THÁNG 10

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 10

 • Lễ nhập học khóa 1 năm rưỡi
 • Lớp an toàn giao thông
 • Trung tâm phòng chống thiên tai

THÁNG 11

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 11

 • Buổi dã ngoại đón học sinh mới
 • Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
 • Kỳ thi thử năng lực tiếng Nhật

THÁNG 12

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 12

 • Kỳ thi năng lực tiếng Nhật đợt 2

THÁNG 1

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 1

 • Nghỉ đông
 • Nghỉ Tết

THÁNG 2

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 2

 • Lễ hội xua đuổi tà ma
 • Tham quan xã hội

THÁNG 3

HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 3

 • Cuộc thi thuyết trình (Học sinh khóa tháng 10)
 • Làm đơn dự thi Kỳ thi du học sinh