MỘT NGÀY CỦA DU HỌC SINH

Học sinh học viện tiếng Nhật GAG sẽ được trải qua một ngày thật ý nghĩa và đa dạng
wakeup.jpg

8:00 THỨC DẬY

dentruong.jpg

8:30 ĐẾN TRƯỜNG

giohoc.jpg

9:00 ~ 12:30 GIỜ HỌC

lamthem.jpg

16:00 LÀM THÊM

venha.jpg

20:00 VỀ NHÀ

tuhoc.jpg

21:00 TỰ HỌC

dingu.jpg

23:30 ĐI NGỦ