MỘT NGÀY CỦA DU HỌC SINH

Học sinh học viện tiếng Nhật GAG sẽ được trải qua một ngày thật ý nghĩa và đa dạng
wakeup.jpg?fit=250%2C188

8:00 THỨC DẬY

dentruong.jpg?fit=250%2C188

8:30 ĐẾN TRƯỜNG

giohoc.jpg?fit=400%2C251

9:00 ~ 12:30 GIỜ HỌC

lamthem.jpg?fit=250%2C188

16:00 LÀM THÊM

venha.jpg?fit=250%2C188

20:00 VỀ NHÀ

tuhoc.jpg?fit=250%2C188

21:00 TỰ HỌC

dingu.jpg?fit=250%2C188

23:30 ĐI NGỦ