Layer 19

Kinds of scholarships

That all students
Layer 20

Expert instruction

Find the right instructor for you
Layer 21

Lifetime access

Learn on your schedule

CHOOSE THE GAG JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE EXPERIENCE

Học viện Nhật ngữ GAG được đặt tại thành phố Fukuoka thuộc tỉnh Fukuoka , với định hướng giúp học sinh học tập để đạt được thành tích cao trong kì thi Du học sinh cũng như đạt được chứng chỉ Năng lực tiếng Nhật N1 và N2 , qua đó hướng học sinh có thể học lên các trường đại học . 

Thành phố Fukuoka

Thành phố Fukuoka, là thành phố náo nhiệt ...

Một ngày của du học sinh

Học sinh học viện sẽ được trải qua một ngày thật ý nghĩa..

Đặc trưng của học viện

Học viện Nhật ngữ GAG được đặt tại thành phố Fukuoka...

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học & Quá trình nộp đơn trước và sau nhập học

NHIỀU LOẠI HỌC BỔNG VÔ CÙNG HẤP DẪN

Học bổng dành cho mọi đối tượng trước và sau khi nhập học tại trường

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP QUỐC TẾ ĐA VĂN HÓA

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT GAG