विधालयको सेवासुबिधाहरु

शिक्षक कक्ष

शिक्षकहरुसँग जतिबेला पनि परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।

कक्षाकोठा

विधालयमा एउटा कक्षामा 20 जनाको क्षमता रहेको छ। शान्तिपूर्ण वातावरणमा विधार्थीहरुले पूर्ण रुपले सिक्न सक्ने गरि पढाइन्छ।

पुस्तकालय

यो पुस्तकहरुले भरिएको पुस्तकालय हो| विश्वविद्यालय तथा सेनमोनहरुको पर्चाहरु पनि छन्।

होस्टेल

सफा! नजिक! सुरक्षित! आरामदायक! सस्तो!
फ्री वाइफाइ!
साइकलबाट 10 मिनेट स्कुलबाट होस्टलसम्म।