पाठ्यक्रम

सबै कक्षामा एकजना शिक्षक रहने व्यवस्था छ| सबै विध्यार्थिहरुको सिकाइ को स्तरलाइ मध्यनजर गरि पाठ्यक्रम अघि बढाइन्छ| पाठ्यपुस्तकमा पत्रपत्रिका र चलचित्र सम्बन्धी ज्ञान पनि समेटिएको हुनाले पढ्न अझ रोचक हुन्छ। शिक्षकले विध्यार्थिको नेतृत्व गरि विध्यालयमा उतिर्ण गराइ विश्वविद्यालय सम्म पुर्याउन सहयोग गरिन्छ| पढाउने मात्र नभइ कलेज छिर्नका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव पनि दिइन्छ|

आधारभूत

 जापानि भाषा व्याकरणको समिक्षा र N5~N3 स्तरमा जापानि भाषा दक्ष बनाउने परिक्षा

  • आधारभुत वाक्य बनोट र व्याकरण सिक्नका लागि|
  • हिरागाना,काताकाना र दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने खानजि बुझ्नका लागि
  • आवश्यक जानकारीहरू सुन्नका लागि तपाईं सँग सिप हुन पर्दछपर्दछ| जस्तै कक्षा कोठामा प्रयोग हुने शब्द र छोटो विस्तारै गरिने कुराकानि जुन तपाईंको दैनिक जिवनमा प्रयोग हुन्छ|
  •  तपाईंले लोकप्रिय र दैनिक जिवनसङ नजिक रहेका कथाहरु बुझ्न जरुरि छ|

जापानि

 भाषा दक्ष परिक्षाका लागि N3~N2 को स्तरको योग्यता पुर्याउने लक्ष्य

  • पत्रपत्रिकामा प्रयोग हुने वाक्यको विषयसुचि को ’boutमा बुझ्न जरूरि छ|
  • तपाईंले समाचारमा हुने विषयसूची र कुराकानीको विधि र वार्तालापको प्राकृतिक स्तर पनि बुझ्न पर्ने हुन्छ
  • तपाईंले विभिन्न विषयमा वाक्यलाई पांडुलिपि कागजमा लेख्ने र त्यस वाक्यलाई तर्कपुर्ण बनाउन सिक्न पर्ने हुन्छ| जस्तै पुर्णविराम र हरेक अनुच्छेदको सारांश |

जापानि

 भाषा दक्ष परिक्षा N1 का लक्ष्यहरू

  • तपाईंले विभिन्न विषयमा तर्कपुर्ण जटिलता र सारांश लेखनका साथै पढ्न लेख्न पनि जान्नपर्दछ|जस्तै पत्रपत्रिकाको सम्पादकीय ,समालोचनात्मक निबन्ध र दुवैको संरचना र विषयसूचीको ’boutमा पनि बुझ्नुपर्छ
  • तपाईंले लेखेको र पढेको आन्तरिक विषयसूची र वृत्तान्त पनि बुझि त्यसको भौतिक विस्तृत रूपको आशय बुझ्न आवश्यक छ|
  • प्राकृतिक रफ्तारको वार्तालाप ,समाचार तथा भाषण सुनेर त्यसको वृस्तृत जानकारि र तर्क दिनसक्ने हुनपर्दछ