• Home
 • Đào tạo và giáo trình
Đào tạo và giáo trình

Mỗi lớp sẽ có giáo viên chủ nhiệm cùng các giáo viên khác. Tổ chức các giờ học phù hợp với năng lực học tập của từng học sinh. Bên cạnh đó còn tổ chức các giờ học tùy theo sở thích của học sinh, kết hợp với giáo vụ phù hợp như báo chí, phim ảnh .Thêm vào đó, nhà trường không chỉ giúp các em trong học tập hay tư vấn, mà còn hết sức giúp các em lựa chọn được cho riêng mình con đường tiến học vào Đại học, Cao học.

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

Luyện tập trình độ ngữ pháp cơ bản và đặt mục tiêu thi đỗ Kì thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N5~N3.

 • Lĩnh hội mẫu câu và ngữ pháp cơ bản.
 • Thành thạo Hiragana, Katakana, hiểu được Kanji mức độ cơ bản cần thiết cho cuộc sống thường ngày.
 • Cố gắng sử dụng thành thạo các từ ngữ trong lớp học, từ ngữ đơn giản xung quanh mình trong cuộc sống, có thể hội thoại được những đoạn ngắn để có khả năng tiếp thu những thông tin cần thiết.
 • Cố gắng có thể đọc và hiểu được các văn thư gần gũi trong cuộc sống.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Đặt mục tiêu thi đỗ Kì thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3~N2.

 • Hiểu được nội dung văn bản từ tạp chí hay báo.
 • Nghe hiểu hội thoại, tin tức một cách tự nhiên.
 • Có thể viết được những bài văn về nhiều chủ đề . Giúp xác định được cách tóm tắt , bố cục, cách châm phẩy . Học cách viết văn có tính lí luận.

TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

Đặt mục tiêu thi đỗ Kì thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1

 • Đọc hiểu các văn bản có cấu trúc và nội dung với độ trìu tượng cao như báo chí , các bài thuyết luận hya đánh giá.
 • Đọc các bài viết có nội dung sâu sắc, lí giải được ý người viết, nắm được mạch của bài viết và các biểu đạt tỉ mỉ.
 • Nghe, hiểu được nội dung các bản tin, các bài giảng hay các cuộc hội thoại có tốc độ tự nhiên, lĩnh hội được mục đích tranh luận.