• Home
  • Học bổng nhà trường

Học bổng của Bộ giáo dục Nhật dành cho người nước ngoài

  • Đánh giá dựa trên thành tích học tập, thái độ học tập và tỉ lệ đi học
  • Thời gian cấp: 1 năm
  • Số tiền : 30,000 Yên / Tháng
  • Số lượng người : Số lượng ít

Học bổng của Học viện tiếng Nhật GAG

12 loại Học bổng cho tất cả học sinh

Trao học bổng cho tất cả các em học sinh nỗ lực, nghiêm túc trong học tập, có thành tích tốt .

1

Đỗ JLPT N1

Trao 20,000 Yên/ tháng (Tối đa là 240,000 Yên )

2

Đỗ JLPT N2

Trao 10,000 Yên/ tháng (Tối đa là 120,000 Yên )

3

Đỗ JLPT N3

Trao 3,000 Yên/ 6 tháng (Tối đa là 18,000 Yên )

4

Đạt 300 điểm trong kì thi Du học sinh

Trao 20,000 Yên/ tháng (Tối đa là 240,000 Yên )

5

Đạt 240 điểm trong kì thi Du học sinh

Trao 10,000 Yên/ tháng (Tối đa là 120,000 Yên )

6

Đỗ vào đại học Quốc lập

Trao thưởng 10 vạn yên

7

Đỗ vào các trường đại học dân lập danh tiếng

Trao 50,000 yên

8

Trả chi phí dự thi cho trường Đại học Quốc lập

Nhà trường sẽ chi trả chi phí dự thi phần của một trường cho các học sinh đủ tư cách dự thi.

9

Trả chi phí dự thi cho Đại học Dân lập khó

Nhà trường sẽ chi trả chi phí dự thi phần của một trường cho các học sinh đủ tư cách dự thi.

10

Đi học đầy đủ 100%

5,000 yên ( 6 tháng tỉ lệ đi học 100% )

11

Đi học đầy đủ 98%

3,000 yên ( 6 tháng tỉ lệ đi học 98% )

12

Phần thưởng của Hiệu trưởng học viện

Thưởng 10,000 Yên (Tỉ lệ đi học cuối khóa 100%)

  • Chỉ được chọn 1 trong 5 loại
  • Tỉ lệ đi học hàng tháng được 100%
  • Đỗ kì thi tháng 7 sẽ được cấp học bổng từ tháng 10
  • Đỗ kì thi tháng 12 sẽ được cấp học bổng từ tháng 4
  • ⑥⑦⑫:Khi tốt nghiệp sẽ trao thưởng