[vc_row][vc_column][wwp_vc_breadcrumbs_dynamic show_home=”1″ show_parent=”1″ show_child=”1″ theme=”2″ custom_styling=”yes” default_color=”#ff0000″ active_color=”rgba(255,58,58,0.78)”][ultimate_spacer height=”10″][vc_single_image image=”4297″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_shadow_3d”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_50″ layout=”style_3″ alignment=”left” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:40px;padding-right:40px;padding-bottom:40px;padding-left:10px;” title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#0a0a0a” title_font_size=”30″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”学院长致辞” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” hover_content_color=”#888888″ mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”etl etl-chat” mpc_icon__icon_color=”#df5461″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__padding_css=”padding:20px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:-10px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”etl etl-hotairballoon” mpc_icon__hover_icon_color=”#f3f3f3″ mpc_icon__hover_background_color=”#df5461″ mpc_icon__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__animation_loop_type=”callout.pulse” mpc_icon__animation_loop_duration=”500″ mpc_icon__animation_loop_delay=”1500″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__lines_color=”#ff6060″ mpc_divider__lines_weight=”6″][/mpc_icon_column][ult_content_box box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|style:none|” border=”border-style:none;|”][vc_column_text fnt_family=”Arima Madurai”]

GAG 日本语学院位于福冈县福冈市,培养以升学为目的的留学生。旨在获得大学留学考试成绩及日语能力考试(N1.N2)成绩。

本学院实施的日语教学目的是让留学生增强对日本社会、文化的认识理解,为顺利度过在日留学生活奠定基础。本校提供在大学和研究生院学习所需的日语教育,通过提供实用的日语教育和日本文化教育来了解日本社会,并有助留学生顺畅地社交,支持国际学生来日后能够度过充实的留学生活。同时以进入日本高等教育机构为目标进行教学。本学院将尽力于日本与越南,中国,尼泊尔等亚洲各国以及世界各国的友好关系,并促进与世界各国的共同发展。

[/vc_column_text][/ult_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4301″ img_size=”large” style=”vc_box_outline” border_color=”white”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mpc_icon_column preset=”mpc_preset_50″ layout=”style_3″ alignment=”left” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:40px;padding-right:40px;padding-bottom:40px;padding-left:10px;” title_font_preset=”mpc_preset_20″ title_font_color=”#0a0a0a” title_font_size=”30″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”概要” content_font_preset=”mpc_preset_44″ content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” hover_content_color=”#888888″ mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”etl etl-book-open” mpc_icon__icon_color=”#df5461″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__padding_css=”padding:20px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:-10px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”etl etl-hotairballoon” mpc_icon__hover_icon_color=”#f3f3f3″ mpc_icon__hover_background_color=”#df5461″ mpc_icon__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__animation_loop_type=”callout.pulse” mpc_icon__animation_loop_duration=”500″ mpc_icon__animation_loop_delay=”1500″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__lines_color=”#ff6060″ mpc_divider__lines_weight=”6″][/mpc_icon_column][ultimate_spacer height=”10″][vc_column_text][table id=6 /][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mpc_icon_column layout=”style_3″ alignment=”left” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:40px;padding-right:40px;padding-bottom:40px;padding-left:10px;” title_font_color=”#0a0a0a” title_font_size=”30″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”沿革” content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” hover_content_color=”#888888″ mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”etl etl-book-open” mpc_icon__icon_color=”#df5461″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__padding_css=”padding:20px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:-10px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”etl etl-hotairballoon” mpc_icon__hover_icon_color=”#f3f3f3″ mpc_icon__hover_background_color=”#df5461″ mpc_icon__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__animation_loop_type=”callout.pulse” mpc_icon__animation_loop_duration=”500″ mpc_icon__animation_loop_delay=”1500″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__lines_color=”#ff6060″ mpc_divider__lines_weight=”6″][/mpc_icon_column][ultimate_spacer height=”10″][vc_column_text][table id=7 /][/vc_column_text][ultimate_spacer height=”20″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mpc_icon_column layout=”style_3″ alignment=”left” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:40px;padding-right:40px;padding-bottom:40px;padding-left:10px;” title_font_color=”#0a0a0a” title_font_size=”30″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”学則” content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” hover_content_color=”#888888″ mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”etl etl-book-open” mpc_icon__icon_color=”#df5461″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__padding_css=”padding:20px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:-10px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”etl etl-hotairballoon” mpc_icon__hover_icon_color=”#f3f3f3″ mpc_icon__hover_background_color=”#df5461″ mpc_icon__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__animation_loop_type=”callout.pulse” mpc_icon__animation_loop_duration=”500″ mpc_icon__animation_loop_delay=”1500″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__lines_color=”#ff6060″ mpc_divider__lines_weight=”6″][/mpc_icon_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mpc_icon_column layout=”style_3″ alignment=”left” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:40px;padding-right:40px;padding-bottom:40px;padding-left:10px;” title_font_color=”#0a0a0a” title_font_size=”30″ title_font_transform=”uppercase” title_font_align=”left” title=”学校自己点検自己評価報告” content_font_color=”#ffffff” content_font_size=”16″ content_font_line_height=”1.5″ content_font_align=”left” hover_content_color=”#888888″ mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”etl etl-book-open” mpc_icon__icon_color=”#df5461″ mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__background_color=”#ffffff” mpc_icon__border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__padding_css=”padding:20px;” mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-bottom:-10px;margin-left:0px;” mpc_icon__hover_icon=”etl etl-hotairballoon” mpc_icon__hover_icon_color=”#f3f3f3″ mpc_icon__hover_background_color=”#df5461″ mpc_icon__hover_border_css=”border-width:2px;border-color:#df5461;border-style:solid;border-radius:60px;” mpc_icon__animation_loop_type=”callout.pulse” mpc_icon__animation_loop_duration=”500″ mpc_icon__animation_loop_delay=”1500″ mpc_divider__align=”left” mpc_divider__lines_color=”#ff6060″ mpc_divider__lines_weight=”6″][/mpc_icon_column][vc_column_text]自己点検・評価報告(2018)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up