• Home
  • Một ngày của du học sinh
Một ngày của du học sinh

Học sinh học viện tiếng Nhật GAG sẽ được trải qua một ngày thật ý nghĩa và đa dạng

8:00
8:30
9:00~12:30
16:00
20:00
21:00
23:30

Ngủ dậy

Đi học

Học bài

Làm thêm

Về nhà

Tự học

Đi ngủ