Nhập học vào tháng 4 và đến tháng 3 năm sau nữa tốt nghiệp

AM09:00 ~ 09:45PM13:10 ~ 13:55
09:55 ~ 10:0014:05 ~ 14:50
10:50 ~ 11:3515:00 ~ 15:45
11:45 ~ 12:3015:55 ~ 16:40

Nhập học vào tháng 7 và đến tháng 3 năm sau nữa tốt nghiệp

AM09:00 ~ 09:45PM13:10 ~ 13:55
09:55 ~ 10:0014:05 ~ 14:50
10:50 ~ 11:3515:00 ~ 15:45
11:45 ~ 12:3015:55 ~ 16:40

Nhập học vào tháng 10 và đến tháng 3 năm sau nữa tốt nghiệp

AM09:00 ~ 09:45PM13:10 ~ 13:55
09:55 ~ 10:0014:05 ~ 14:50
10:50 ~ 11:3515:00 ~ 15:45
11:45 ~ 12:3015:55 ~ 16:40

HỌC TIẾNG NHẬT &TRẢI NGHỆM NHẬT BẢN

QUÁ TRÌNH NHẬP HỌC

TỪ KHI NỘP ĐƠN ĐẾN KHI NHẬP HỌC

Nộp đơn xin nhập học

Phỏng vấn xết tuyển hồ sơ

Nộp các giấy tờ cần thiêt

Nộp đơn xin nhập cảnh tới cục xuất nhập cảnh Nhật Bản

Trao giấy chứng nhận, nộp học phí

Nộp đơn xin thị thực

Nhập cảnh tới Nhật Bản, nhập học, nhập ký túc

SAU KHI NHẬP HỌC

Nhập học

Học tiếng Nhật

Quyết định con đường tiến học

Tốt nghiệp

Học lên đại học, cao học hay trường chuyên môn

Làm việc tại Nhật hay là về nước